Naš plan razvoja

O nama

Od 2005. godine OpenKM je pozicioniran kao vrhunski softver na tržištu za upravljanje dokumentima i „Open Source“ tehnologije. Poseduje mogućnosti prilagođavanja potrebama svakog klijenta i njegovim problemima u pogledu upravljanja dokumentima u kompaniji.

Evo malog uvida u to šta je bilo, šta je i šta će biti OpenKM.

Kako je sve počelo?

Tokom 2004. godine većina sadašnjeg OpenKM tima je radila na poslovimaprogramiranja ili rukovođenja projektima u kompaniji specijalizovanoj za nove tehnologije i upravljanje dokumentima.

U to vremesamo velike kompanijesumogleda prihvate troškovezrelih proizvoda za upravljanje dokumentima. Nakon proučavanja i analize različitih softvera za upravljanje dokumenatimadošli smo na ideju o razvijanju softvera za upravljanje dokumentima i upravljanje znanjem „Open Source“ koji bi po svojoj prirodi mogao da se koristi i velikim i malim preduzećima, ali bez potrebe za velikim ulaganjima u njegovo sticanje.

Pored takveidejei sa raspoloživim timom, godine 2005. smo od španske vlade i Nacionalnog programa uslužnih tehnologija za informaciono društvodobili sredstava za razvoj. Prva verzija proizvoda objavljena je u januaru 2007. godine i tako je rođen OpenKM (Open Knowledge Management).

Iste godine, nakon zatvaranja naše prethodne kompanije, odlučili smo se za maksimalna ulaganja u OpenKm. Dobra vizija razvoja i iskustvo saaplikacijama iz ove oblasti omogućili su nam stabilan start na tržištu i kontinuirani razvoj novih verzija sa novim funkcionalnostima. Kvalitetan razvoj proizvoda, uspešno zadovoljavanje potrebaklijenata i vreme odziva smatrani su ključnim faktorima u postizanju konkurentne prednosti. Ubrzo smo počeli da osvajamo velike i male klijente sa domaćeg i inostranog tržišta, kao i da razvijamo mrežu partnera.

Naši prvi klijenti i konsolidacije

Pojavili su se prvi domaći I inostrani klijenti i snovi su se počeli oblikovati u realnost. Od 2009. godine, niz velikih kompanija veruju OpenKM sistemu i mreži naših partnera.

Naši napori počinju da se prepoznaju brojnim nagradama i poslovnim projektom IE Business School, implementacijom inovativnog portalskog softvera „programa neophodan za poslovanje“. Takođe dobili pozitivne reference i pohvale od velikana poput Google-a i Gartner-a.

Godine 2011 i 2012 su vreme konsolidacije, širenja tima sa iskusnim profesionalcima u različitim tehničkim oblastima. OpenKM stabilno širi svoje tržište na svim kontinentima. Aplikacija je prevedena na 35 jezika i beleži prosečno 7000 preuzimanja mesečno, dostižući više od 4.000 instalacija širom sveta.

Kuda smo krenuli?

U 2013. godini postignuti su ekonomski ciljevi za nastavak projekta, nastavak plana razvoja, a promet, broj klijenata i broj partnera su se u odnosu na prethodnu godinu udvostručili.

Nastavljamo sa željom da izgrađujemo partnerstva na svim nivoima sa našim klijentima, partnerima i aplikacijama trećih strana koje nam pružaju mogućnost da ponudimo kvalitetno i sveobuhvatno rešenje u bilo kom organizacionom okruženju, sa čvrstim ciljem postizanja najboljeg mogućeg korisničkog iskustva.

Hvala što ste nam pomogli da se budemo još bolji!