Moderna i fleksibilna arhitektura

Dijagram arhitekture sistema

Architecture diagram

Korisnički interfejs

Omogućava pristup aplikaciji preko veb pretraživača, kao i specifičnog interfejsa za mobilne uređaje, dodatke za Microsoft Office ili FTP protokol između ostalog.

API

Sveobuhvatni API preko RESTful veb servisa koji sadrži skoro 500 različitih tipova zahteva i može se koristiti kao tačka integracije sa aplikacijama trećih strana. Za razvoj aplikacija dostupni su SDK-ovi (Softvare Development Kits) za Javu i .NET, koji omogućavaju lak pristup OpenKM API-ju.

Sigurnosni sloj

OpenKM je Java EE aplikacija koja koristi Spring Framevork. Najrelevantniji modul je sigurnosni sloj - Spring sigurnosti - koji centralizuje upravljanje pristupom za korisnike na osnovu njihovih akreditiva. Kontrola bezbednosti leži u okviru AccessManager modula, implementirajući logiku procene bezbednosti u aplikaciji. Java EE arhitektura implementirana u OpenKM omogućava prilagođenu bezbednosnu logiku.

Autentifikacija se može izvršiti pomoću LDAP-a, preko sopstvene baze podataka OpenKM-a ili preko određenih modula (npr. OAUTH).

Core

OpenKM Core centralizuje i implementira logiku upravljanja i obrade za različite tipove objekata koji se čuvaju u skladištu. Ovi objekti su čvorovi dokumenta, mape, adrese e-pošte, zapisi o dokumetima kao i kombinacija struktura metapodataka.

Motor toka rada

OpenKM podrazumevano koristi JBPM Vorkflov Engine. OpenKM se može integrisati sa bilo kojim motorom toka posla.

Skladište

OpenKM koristi Hibernate za objektno-relaciono mapiranje (ORM), podržavajući različite relacione baze podataka (DBMS) kao što su PostgreSKL, MiSQL, Oracle ili MS SQL Server. Skup slojeva metapodataka se čuva u bazi podataka (DBMS), dok se binarni objekti (dokumenti) čuvaju u sistemu datoteka definisanom od skladišta podataka.

Pretraživač

Pretraživač omogućava brzo pronalaženje informacija. OpenKM koristi Lucene ili Elastic Search kao svoj pretraživač. Sve objekte, bilo da su binarni ili ne, sa kojima OpenKM radi indeksira pretraživač.

Katalogizacija i metapodaci

Olakšava inteligentnu katalogizaciju dokumenata integracijom sa različitim OCR mašinama otvorenog koda (kao što je Tesseract) i komercijalnim (kao što su Chronoscan, Abbi ili Kofak između ostalih).

Pametni zadaci, planer zadataka (Crontab) i izveštaji (Jasper Reports) omogućavaju planiranje, izvršavanje i kontrolu procesa automatskog prikupljanja metapodataka, kao i automatizaciju složenih procesa na način prilagođen korisniku.

Antivirus

OpenKM se može integrisati sa većinom antivirusa. Svi binarni objekti obrađuju se antivirusnim mehanizmom, osiguravajući integritet baze i sigurnost korisnika u svakodnevnoj upotrebi dokumentacije.

Statistika i izveštaji

OpenKM-ov sistem statistike i izveštaja daje administratorima moćan izvor informacija za praćenje statusa aplikacije. OpenKM omogućava analizu vrednosti koje se odnose na upotrebu hibernacije, keš drugog nivoa, kao i metrike vezane za API i osnovne metode.

Kontaktirajte nas

Generalni upiti

OpenKM in 5 minutes!