Lako upravljajte digitalnim sadržajem, pojednostavite vaše poslove i ostvarite visoku efikasnost

Upravljanje dokumentima

OpenKM je softver za upravljanje sadržajima u preduzeću, inostrano poznat kao Enterprise Content management ili skraćeno ECM, a naziva se i sistem za upravljanje dokumentima, skraćeno DMS.

Softver za upravljanje dokumentima je računarski program koji se koristi za čuvanje, upravljanje i praćenje različitih izvornih elektronskih dokumenata kao i elektronskih fajlova i informacija nastalih skeneranjem dokumenata.

OpenKM omogućava preduzećima da kontrolišu procese kreiranja, skladištenja, upravljanja i distribucije elektronskih dokumenata, što omogućuje veću efikasnost, upotrebu i kontrolu protoka informacija i dokumenata.

OpenKM objedinjuje sve bitne aktivnosti za upravljanje dokumentima, kolaboraciju i napredne funkcije pretraživanja dokumenata u jedinstvenom rešenju koje je vrlo lako za upotrebu. Sistem uključuje alate za administraciju, definisanje uloga različitih korisnika, kontrolu pristupa, korisničku kvotu, nivo sigurnosti dokumenata, detaljne evidencije aktivnosti korisnika sistema i podešavanje automatizacije.

OpenKM je kvalitetno skladište korporativnih informacionih sadržaja sa ciljem stvaranja resursa znanja i poboljšanja poslovnog odlučivanja. Služi za jačanja radnih grupa i povećanje produktivnosti preduzeća kroz zajedničke prakse, veće i bolje odnose sa klijentima, brže prodajne cikluse, poboljšani rok isporuke proizvoda na tržište a sve uz bolje informisano odlučivanje.

Sa OpenKM sistemom za upravljanje dokumentima možete:

 • Upravljati dokumentima i ostalim sadržajima u kompaniji.
 • Prikupljati informacije iz bilo kojeg digitalnog izvora.
 • Olakšati saradnju na dokumentima i projektima sa izvršiocima iz kompanije i izvan nje.
 • Omogućiti zaposlenima da aktivno koriste akumulirano znanje brzim pronalaženjem dokumenata i informacijama u njima.
 • Kontrolisati upravljanje sadržajima preduzeća.

Upravljanje rekordima

OpenKM Sistem za upravljanje rekordima, odnosno zapisima ili evidencijama o dokumentima, pomaže Vašoj organizaciji da bolje i sistematičnije upravlja sa dokumentima. To vrši pomoću sistematskog nadzora kreiranja, prijema, održavanja, korišćenja i arhiviranja evidencija o dokumenatima.

OpenKM Sistem za upravljanje rekordima kontinuirano snima evidencije o aktivnostima na dokumentima, olakšava upravljanje i pristup dokumentima i evidencijama.

OpenKM Sistem za praćenje kontroliše procese u kojima se vremenski rokovi nad dokumentima prate i nameću onima koji posluju.

OpenKM Dispozicija predstavlja niz procesa povezanih sa sprovođenjem odluka o arhiviranju i uništavanju dokumenata.

OpenKM Plan datoteka je skup pravila koja za svaku vrstu dokumenta u preduzeću naznačuju gde ih treba čuvati, koje se politike na njih odnose, koliko dugo se moraju čuvati, kako se odlažu i ko je odgovoran za upravljanje njima.

Sa OpenKM sistemom za upravljanje dokumentima možete:

 • Podesiti upravljanje životnim ciklusom dokumenata.
 • Podesiti upravljanje informacijama.
 • Sistematski upravljati sadržajima.

Radni tokovi

OpenKM poseduje pokretač "engine" radnih tokova pomoću kojeg možemo definisati i ponovo pokrenuti poslovne procese, logike i korake, pojednostaviti poslovne procese i pomoći zaposlenima da efikasno koordinišu poslove među sobom. OpenKM omogućava organizacijama da brže razmenjuju transakcione informacije i brže odgovore na nove ili promenljive poslovne zahteve.

Svi vaši dokumenti se elektronski skladište i organizuju na nacine koji imaju smisla za vaš radni tok i potrebe pristupa dokumentima. Dokumenti se kasnije mogu lako pronaći u pretrazi.

 • Kreirajte kompleksne radne tokove.
  • Radni tokovi za pregled, odobravanje i potvrđivanje.
  • Podrška za serijske i paralelne tokove rada.
 • Dodelite zadatke grupama ili korisnicima.
 • Nadgledajte zadatke, statuse i procese rada.
 • Koristite podesiva obaveštenja putem e-pošte.

Automatizujte zadatke

Na određeni događaj odnosno poslovni proces ili dokument možete primeniti automatizaciju i postići određene radnje na dokumentima bez ljudske intervencije. Neki primeri su:

 • Snimanje metapodataka.
 • Klasifikacija dokumenata.
 • Automatsko izvršenje procesa rada.
 • Elektronski potpis.

Glavne prednosti automatizacije su:

 • Povećana produktivnost.
 • Brzina.
 • Poboljšan kvalitet.
 • Visok stepen tačnosti.
 • Smanjeni direktni troškovi i troškovi ljudskog rada.

Moduli

Arhiver pošte: Koristite OpenKM kao skladište za čuvanje poruka e-pošte. Datoteka pošte je automatizovan postupak čuvanja i zaštite svih poruka e-pošte.

Multitenant: Instalacije na jednom serveru ili klasteru servera.

Elektronski potpis: U e-trgovini elektronski potpis na dokumentu je znak da osoba prihvata namere zapisane u dokumentu.

Barkod: Modul za čitanje i identifikaciju barkoda.

Elektronsko fakturisanje: Modul e-fakturisanja izvlači fakture „KSML“ formata i smešta ih u sistem.

CMIS: Specifični snopovi OpenCMIS konektora koji omogućavaju da se OpenKM koristi kao CMIS server.

Kriptografija: Datoteke su šifrovane i dešifrovane.

Izveštaji: Kreirajte i koristite sopstvene Jasper Reports izveštaje. Izveštaji se generišu u PDF formatu.

Upravitelj zadataka: Kreirajte, administrirajte i dodelite zadatak korisnicima i ulogama.

Integracija

OpenKM korporativno upravljanje dokumentima je interoperabilna platforma razvijena da obezbedi nekoliko metoda integracije:

 • OpenKM SDK-ovi za Java, i .Net.
 • Korišćenje REST API-ja za veb servise.
 • Autentifikacija se može priključiti i lako se koristi spoljna korisnička baza podataka, LDAP or Active Directory, SSO and CAS.
 • Čak se i skladište podataka može konfigurirati za razmještaj u bilo kojoj bazi podataka kao: MySQL, PostgreSQL, Oracle ili SQL Server.

Dostupni konektori: AutoCAD, MS Office, Vtiger, BonitaSoft, Kofax, Abby Flexicapture.

Izradite sopstvenu aplikaciju

Alat za razvojOpenKM-a je paketuslužnihprogramakojivamomogućava da kreirateprilagođenuaplikacijupopotrebamaorganizacije, lakorukujetesadržajem, pojednostavitesvojradnitokipovećavateefikasnostiefektivnost.

Skupalata za razvojOpenKM-a formiran je od:

 • OpenKMrazvojnookruženje.
 • OpenKM SDK
 • Model razvojakorisničkoginterfejsaOpenKM.
 • OpenKMKDocs
 • UvoznastanicaOpenKM.

Partnerski program

OpenKM-ov partnerski program jeosmišljen tako da stvara uzajamno korisne odnose koji povećavaju sposobnost i uspeh OpenKM partnerstva. Uz podršku OpenKM-a partneri imaju značajnu fleksibilnost za kreiranje poslovnih rešenja i prodaju OpenKM softvera nasvojoj teritoriji. OpenKM pomaže partnerima daomoguće svojim klijentima najbolja rešenja za upravljanje dokumentima u preduzeću.

OpenKM partnerska mreža generiše veći deo globalnog Prihoda, a naš program je stvoren da Vam pomogne u uspehu. Obavezujemo se da ćemo obezbediti resurse koji su Vam potrebni da biste brzo pokrenuli svoje OpenKM inicijative.Pomažemo Vam da osvojite više kupaca i ostvarite prihod u Vašem poslovanju.

OpenKM partneri su sve veća zajednica sistem integratora, dobavljaca softvera, dobavljaca infrastrukture i prodavaca koji svoja rešenja grade na OpenKM-u.

Postoje različite mogućnosti usluga kada postanete OpenKM partner, kao što je obuka krajnjih korisnika o pravilnom korištenju programa, konsultacije, prilagođavanja softvera, konfiguracije proizvoda, skeniranje dokumenata, kao i hostovanje OpenKm aplikacija.

Uvek smo u potrazi za kvalitetnim partnerima koji imaju široku tehnološku ekspertizu, posvećenost pružanju inovativnih rešenja i prepoznatljivo i pouzdano prisustvo na svojim teritorijama.

Kontaktirajte nas

Generalni upiti

Info management d.o.o.

Email:
email
Telefon:
+381 60 652 7255 ( Serbia )
Centrala:
Sonje marinkovic 112, 21121 Sremska Kamenica, Serbia

Serbia: Molimo nazovite +381 60 652 7255.
Radno vreme:
Ponedjeljka do Petka: 09:00 am - 19:00 pm hitne asistencije. Trenutno, danas je Subota 20:30 pm u Sremska Kamenica, Serbia.

OpenKM u svetu:

Brazil: https://www.openkm.com.br
Ecuador: https://www.openkm.ec
France: https://www.openkm.fr
Germany: https://www.openkm.de
Greece: https://www.openkm.gr
Hungary: https://www.openkm.hu
Indonesia: https://www.openkm.id
Italy: https://www.openkm.it
Malaysia: https://www.openkm.my
México: https://www.openkm-mexico.com
Middle East: https://www.openkm.me
North Africa: https://www.openkm.me
Paraguay: https://www.openkm.com.py
Poland: https://www.openkm.pl
Portugal: https://www.openkm.pt
Romania: https://www.openkm.ro
Serbia: https://www.openkm.rs
Spain: https://www.openkm.com
USA: https://www.openkm.us